LỰA CHỌN PHẦN MỀM ERP PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ

Khi lựa chọn bất kì một phần mềm nào đó cho doanh nghiệp thì sự phù hợp luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất, và đối với phần mềm ERP cũng vậy. Một phần mềm dành cho doanh nghiệp lớn chưa chắc đã phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và ngược lại, phần mềm nhỏ sẽ không phù hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn. Một phần mềm có tính năng mạnh nhưng doanh nghiệp không có nhu cầu sẽ trở nên lãng phí,… Vì vậy, để lựa chọn được một phần mềm ERP phù hợp cần xác định rõ quy mô, lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh, các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và đặc biệt cần chú ý đến sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Hiện Kici3 cung cấp tới khách hàng hệ thống ERP có thể tùy biến theo nhu cầu khác nhau của từng doanh nghiệp sau. Hãy liên hệ với chúng tôi về những yêu cầu của bạn. Phần mềm của chúng tôi thích nghi với mọi nhu cầu của bạn.

Đối với những người muốn tự mình xác minh tự mình xem phần mềm đó phụ hợp với công ty của mình không, chúng tôi đã phân loại ERP theo chuyên ngành và kích thước công ty của bạn. Theo đó bạn có thể quyết định xem hệ thống nào của chúng tôi phù hợp với cho bạn nhất.