Phân hệ bán hàng

Module Quản trị bán hàng này là một module toàn diện cho phép Doanh nghiệp quản lý mọi hoạt động bán hàng. Giúp bạn theo dõi hiệu quả doanh số của bạn, tối ưu hóa cơ hội bán hàng, tự động hóa quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt được lợi nhuận kinh doanh mong muốn. Bạn có thể quản lý toàn bộ quy trình đặt hàng bán hàng từ báo giá đến đặt hàng của khách hàng, quản lý giao hàng và hoá đơn, quản lý các hãng hàng không, kiểm soát và báo cáo lợi nhuận, quản lý giá cả và xử lý các loại chiến dịch giảm giá bán hàng và nhiều hơn nữa trong module này.

Quản lý bán hàng một cách dễ dàng

Tạo các báo giá chuyên nghiệp

Theo dõi toàn bộ hợp đồng

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng

Tích hợp hoàn chỉnh

Danh bạ khách hàng

Tích hợp đầy đủ với hệ thống xuất hóa đơn

Hệ thống báo cáo và thống kê