Hệ thống Email này giúp bạn dễ dàng gửi thư hàng loạt đến khách hàng của bạn, đối tác, cũng như các khách hàng tiềm năng. Theo dõi hiệu suất chiến dịch tiếp thị. Chỉ cần một vài thao tác, những chú nhấp chuột đơn giản là bạn đã có thể tạo một Email hoặc sử dụng mẫu email ấn tượng gửi đến khách hàng, đối tác của mình.

  • Gửi Email hàng loạt một cách dễ dàng.
  • Gửi Email chuyên nghiệp: Nhập cơ sở đữ liệu của khách hàng tiền năng hoặc lọc trên các tiềm năng, cơ hội và danh sách khách hàng hiện tại.
  • Tổ chức chiến dịch gửi thư.
  • Quản lý toàn bộ các chiến dịch tiếo thị ở một nơi.
  • Làn sạch cơ sở dữ liệu trong phần tiềm năng: Xử lý thư bị trả lại và tỷ lệ trao đổi.
  • Giao tiếp hiệu quả với khách hàng tiềm năng.
  • Phân tích hiệu quả các hoạt động của các chiến dịch bằng bảng Báo cáo thống kê.