“Con người” là tài sản quan trọng nhất của bất kỳ tổ chức nào và quản lý chúng hiệu quả là một trong những chìa khóa để đảm bảo thành công chung cho bất công ty nào. KICI3 ERP cung cấp cho bạn một mô đun quản lý nhân sự mạnh mẽ và giàu tính năng, với một loạt các chức năng để đáp ứng nhu cầu nhân sự của bạn. Bạn có thể quản lý hiệu quả nguồn nhân lực bằng cách sắp xếp nhân lực và kỹ năng của bạn với các mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức bạn. Tính năng nhân sự của KICI3 ERP đơn giản hoá các chức năng quản lý nhân sự khác nhau bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ.

  • Quản lý nhân sự: Đây là phân hệ quản lý tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp – con người.
  • Quản lý nhân viên.
  • Sắp xếp quy trình tuyển dụng: Tóm tắt sơ lược thông tin, theo dõi các ứng của viên, tìm kiếm hồ sơ.
  • Mạng xã hội doanh nghiệp: Tăng cường cộng tác giữa các phòng ban, các ứng dụng địa lý và kinh doanh.
  • Theo dõi thời gian và điểm danh: Tùy chọn việc theo dõi thời gian làm việc bằng các bảng chấm công theo tuần hoặc theo tháng.
  • Quản lý ngày nghỉ: Quản lý ngày nghỉ lễ, nghỉ phép và nghỉ ốm.
  • Theo dõi các khoản chi phí của nhân viên.
  • Theo dõi các đánh giá định kì.
  • Tăng ham muốn cạnh tranh bằng lý thuyết Gamification: Xác định rõ mục tiêu và cung cấp thông tin phản hồi theo thời gian thực.